گفتگویی با منیر فرمانفرمایان هنرمند ایرانی

منیر شاهرودی فرمانفرمایان، که در ۸۷ سالگی در دنیای هنر هنوز حرفی برای گفتن دارد، می‌گوید: «ایران...

ادامه مطلب