براى ورود به وبسايت جديد كليك كنيد : https://aawsat.com/persian

آگوست 2018 - آرشيو الشرق الاوسط فارسی

انتخاب صفحه



ماه: آگوست 2018

چه وقت می‌توان از سامان سیاسی جدید عربی سخن گفت؟

پرسش تیتر را من پیش نکشیدم بلکه سئوالی است که نویسنده سیاسی امریکایی معروف به مارک لینچ در آخرین شماره (سپتامبر/اکتبر۲۰۱۸) مجله «امور خارجه امریکا» پیش کشیده است. خواننده تصور نکند نویسنده تلاش کرده به آن پاسخ بدهد بلکه به سمت...

ادامه مطلب