همدردی اردوغان با مرسی

این حمایت هزینه هنگفتی برای ترکیه به دنبال داشت. مصر سفیر خود را از آنکارا فراخواند. قاهره و آتن...

ادامه مطلب