طارق الهاشمی: “پرونده من کاملا سیاسی است”

معاون رئیس جمهور عراق، طارق الهاشمی طی بیش از یک ماه اخیر کانون توجه طوفان سیاسی در عراق بوده است....

ادامه مطلب