ناآرامی های مصر دغدغه کماکان مرسی

با گذشت نزدیک به یک سال از انتخاب “محمد مرسى” به عنوان رئیس جمهور مصر، خیابانهاى قاهره...

ادامه مطلب