مبارزه دوحه برای حفظ وضع موجود

این روزها عبارت آمادگی برای شکوفایی «شیل گازی» (گروهی از سنگ ها که دارای متان محبوس در داخل خود...

ادامه مطلب