خیرت الشاطر، مردی که شاید رییس جمهور شود

الشاطر در طول انقلاب در زندان به سر می برد و تنها اندکی پس از پیروزی انقلاب آزاد شد. الشاطر در...

ادامه مطلب