دوئل پزشکان سوری با جنگ

۱۸ فوریه ۲۰۱۲ بود که محمد اسامه البارودی ناپدید شد. این متخصص بیماری‌های روده و معده متولد حما که...

ادامه مطلب