السیسی در مقام ریاست جمهوری جلوه نگاهبانی خود را از دست می‌دهد

انتخابات ریاست جمهوری مصر که تا پایان ماه آوریل برگزار می شود، نزدیک است. مردی که می‌گویند برنده...

ادامه مطلب