کری تا حدودی در شکست مذاکرات فلسطین – اسرائیل مقصر است

پس از ماه ها دیپلماسی رفت و برگشتی آمریکایی ها در منطقه و چندین دور مذاکره علنی و پنهانی، مذاکرات...

ادامه مطلب