ایران و قطر: دو کشور ناجور منطقه‌ای

روابط ایران و قطر با ابهامی غیرقابل پیش بینی مواجه شده است. رئیس جمهور احمدی‌نژاد سفر برنامه ریزی...

ادامه مطلب