مذاکرات آمریکایی – روسی برای جلوگیری از برخورد در حریم هوایی سوریه

نگرانی های بین المللی از هدف قرار دادن مواضع «غیر تروریستی» در سوریه توسط مسکو… دعوت برای...

ادامه مطلب