گفتگوی تلفنی وزیران خارجه بریتانیا و ایران

گفتگوی تلفنی ویلیام هیگ و علی اکبر صالحی وزیران خارجه بریتانیا و ایران نشانه دیگری بود که نشان داد...

ادامه مطلب