اخوان المسلمین طرحی برای احیا اقتصاد مصر در دست دارد

در اوایل ماه فوریه، یکی از مقامات ارشد اخوان المسلمین مصر هشدار داد که بدون تلاشی جهانی جهت نجات...

ادامه مطلب