عشق اول می کند دیوانه ات…

داوود آزاد متولد ۱۳۴۲ شهر ارومیه است. از ۱۹ سالگی در تبریز به نواختن تار روی آورد و از بیست سالگی...

ادامه مطلب