چالش های ایجاد یک دولت کردی مستقل

عجیب و غافلگیرکننده نیست که ترکیه هر چند به روش نرم، تاکنون رویکردهای مسعود بارزانی رهبر کردها...

ادامه مطلب