گفتگویی با مارک مازتی روزنامه نگار آمریکایی و برنده جایزه پولیتزر

مارک مازتی روزنامه نگار آمریکایی و برنده جایزه پولیتزر است که با نیو یورک تایمز همکاری می کند. او...

ادامه مطلب