براى ورود به وبسايت جديد كليك كنيد : https://aawsat.com/persian

محمد السلمی, Author at آرشيو الشرق الاوسط فارسی

انتخاب صفحهنویسنده: محمد السلمی

ذهنیت نژادگرا قطب نمای سیاست ایران در تعامل با دول خلیج

بسیاری درباره این مساله پرسش می کنند که چرا نوع تعامل ایران با کشورهای خلیج عربی در مقایسه با نوع تعامل آنان با کشورهای غربی متفاوت است، به ویژه اینکه هنگام رخداد بحران های معین این دوگانگی بیشتر وضوح می یابد. بعضی ها درباره...

ادامه مطلب