بازار داغ کتاب ممنوع

نشر کتاب در ایران فراز و نشیبهای طولانی داشته و دارد. قوانین نشر، وضعیت ناشران، انجام و سرانجام...

ادامه مطلب