داعش به دلیل سیاست های فرقه ای دشمنانش موفق شده است

بحث بر سر ارتباط بین ایران و دولت اسلامی عراق و شام (داعش) یکی از داغ ترین بحث ها در بازی...

ادامه مطلب