هنر ترامپ در عقد توافقات ایران

پیش‌بینی می‌شد که دور دوم تحریم‌ها علیه ایران که روز دوشنبه آغاز شد و کاهش صادرات نفت را دنبال می‌کند، بیشترین فشارها را بر روی آن وارد کند. دولت آمریکا از زمان خروج از برجام و لغو توافق هسته ای میان دو کشور همواره تصریح می‌کرد...

ادامه مطلب