توافق بزرگ، برد نسبی

ماراتن نفس گیر ژنو سه به پایان رسید و وزرای خارجه پنج کشور عضو گروه ۱+۵ در محل مذاکرات در ژنو...

ادامه مطلب