دولت یمن: با گریفیتس در خصوص اقدامات اعتمادسازی مذاکره کردیم

دولت یمن قطعنامه‌های تضعیف کننده قطعنامه ۲۲۱۶ را رد کرد جده: سعید الأبیض وزیر خارجه یمن در گفتگو...

ادامه مطلب