خطابه ابراهیم الجعفری در سازمان ملل در عراق حاشیه‌ساز شد

سخنرانی وزیر خارجه عراق در شبکه‌های اجتماعی به سخره گرفته شد بغداد: حمزه مصطفی خطابه ابراهیم...

ادامه مطلب