براى ورود به وبسايت جديد كليك كنيد : https://aawsat.com/persian

سپتامبر 2018 - صفحه 2 از 100 - آرشيو الشرق الاوسط فارسی

انتخاب صفحهماه: سپتامبر 2018

ذهنیت نژادگرا قطب نمای سیاست ایران در تعامل با دول خلیج

بسیاری درباره این مساله پرسش می کنند که چرا نوع تعامل ایران با کشورهای خلیج عربی در مقایسه با نوع تعامل آنان با کشورهای غربی متفاوت است، به ویژه اینکه هنگام رخداد بحران های معین این دوگانگی بیشتر وضوح می یابد. بعضی ها درباره...

ادامه مطلب