اگر دخالت “ائتلاف” در یمن نبود چه اتفاقی می افتاد؟

امل عبدالعزیز الهزانی-نویسنده عربستانی اغلب مطبوعات عربی و جهان به پوشش گسترده دومین سالگرد آغاز...

ادامه مطلب