ولیعهد عربستان سعودی: تروریسم ما را متزلزل نمی کند و با شدت با آن برخورد خواهیم کرد

پیش بینی شرکت هزاران نفر از داخل و خارج از عربستان سعودی برای تشییع جنازه {شهدای} مسجد العنود...

ادامه مطلب