باهنر: گروه خونی احمدی‌نژاد و جلیلی به یکدیگر می‌خورد

نسبت دادن سعید جلیلی، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، به محمود احمدی نژاد و کابینه‌اش از...

ادامه مطلب