لندن – الشرق الاوسط

یک دیپلمات ارشد آلمانی روز چهارشنبه (۱۶ ژانویه-۲۶ دی) به ایران هشدار داد که فعالیت های جاسوسی این کشور بر روی تلاش های اروپا برای حفظ برجام تاثیر منفی دارد.
این اولین واکنش مقام های اروپایی بعد از بازداشت یک شهروند ایرانی در ارتش آلمان به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات ایران به شمار می رود.
ولفگانگ ایشینگر دیپلمات کارکشته و کهنه کار آلمان که ریاست نشست امنیتی مونیخ را بر عهده دارد گفت «فعالیت های جاسوسی ایران به تلاش های اروپا برای حفظ برجام ضربه می زند.» برجام در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) بین ایران و قدرت های بزرگ امضا شد.
به گفته رویترز، ایشینگر در عین حال به کشورها درباره اتخا‍ذ رویکرد مشابه آمریکا و خروج از برجام هشدار دارد و گفت «این اقدام تنها برنامه هسته ای ایران را متوقف می کند و به فعالیت منطقه ای یا جاسوسی حکومت ایران اشاره نمی کند.»
آلمان در کنار فرانسه از حامیان حفظ برجام هستند. دولت آلمان هفته جاری درباره بازداشت مرد افغانی آلمانی به اتهام جاسوسی ابراز نگرانی عمیق کرد. این فرد روز سه شنبه گذشته بازداشت شد.
یک منبع در وزارت امور خارجه آلمان گفت «این وزارتخانه به وضوح در روز ۱۵ ژانویه (۲۵ دی) با مسئول سفارت ایران در این باره گفتگو کرد و نگرانی شدید آلمان را درباره فعالیت های جاسوسی احتمالی ایران ابلاغ کرد.»
ایشینگر سفیر سابق آلمان در واشنگتن با محکوم کردن فعالیت های ایران گفت «اینکه تصور کنیم که در صورت قید ممنوعیت فعالیت های جاسوسی در هر توافق رسمی ایران یا دولت های دیگر از فعالیت های جاسوسی خود می کاهند توهم است.»
او افزود «ایران باید آنقدر ذکاوت داشته باشد که درک کند با این رفتارها به خود و شرایط سیاسی برجام ضربه می زند.. اما به این دلیل هم نمی توان برجام را بر هم زد.» او یادآور شد «رفتار ایران در آلمان و کشورهای دیگر از لحاظ سیاسی نگران کننده است و به تلاش ها برای حفظ برجام ضربه می زند.»
ایشنیگر گفت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشست امنیتی مونیخ شرکت می کند. این نشست با مشارکت بیش از صد رییس جمهور و مقام ارشد از ۱۵ تا ۱۷ فوریه (۲۶ تا ۲۸ بهمن) برگزار می شود.